Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१६२०३
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१२२२२

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१६८६१
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१५१७९
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:१००४६
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१४८२६
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२६६७४
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२५५२१
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१५८३५
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१६३०२
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:१०९२०
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१६२७०
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१३१६०
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१३१०२
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१४२३८
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२१७९३
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१८३५०
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१७३५८

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:९३४९
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:७०७८
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१२२३६
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१२५१२
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:१०४६४
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:९००४
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७४९४
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५८५५
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:६३२८
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:१००००
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७३५२
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:७२६९