Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१३९५९
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१०७३८

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१३१९४
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१२२३५
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:८३८७
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:११२४७
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२११९२
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:१९९७७
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१३०७५
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१२९२२
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:९४२३
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१२२६०
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१०३०४
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१००७०
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१०९९१
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१६७९०
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१४७७१
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१३९०१

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८२६४
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६४०१
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१०६३१
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:११३४४
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:९४४९
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८३४६
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६६५०
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५३६२
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५४३५
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:८९०३
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६६६९
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६४८२