Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१४२२९
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१०८८६

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१३५४८
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१२५१८
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:८५३६
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:११५४०
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२१७८३
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२०४९५
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१३३६६
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१३२०१
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:९६९५
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१२६३३
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१०५७०
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१०३३६
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:११२८६
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१७२५८
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१५१३२
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१४२३८

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८४००
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६४६७
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१०८०६
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:११४९०
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:९५९५
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८४१५
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६७६३
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५४१३
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५५९३
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:९०१७
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६७४४
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६५६३