Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१५७५९
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:११९३९

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१६१३५
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१४६०७
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:९७५०
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१४२०४
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२५७०९
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२४६०४
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१५४०९
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१५७५७
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:१०७०३
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१५५९५
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१२६६६
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१२६०९
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१३६८६
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२०९२३
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१७६९५
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१६७७०

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:९१६५
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६९८८
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:११९१६
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१२३०८
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:१०२५१
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८८६६
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७३४७
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५७५४
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:६१६५
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:९७७६
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७२३६
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:७१११