Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१६७५५
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१२५७७

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१७७७९
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१५९६१
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:१०४९३
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१५८८९
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२८२०६
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२७०८२
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१६४४५
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१७२९४
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:११२६८
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१७३५५
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१३९४०
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१३९८४
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१५२०५
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२३१६८
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१९३३६
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१८२९४

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:९६५४
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:७३०४
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१२८०५
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१२९५०
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:१०८४२
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:९२५९
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७७५३
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५९९८
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:६६१३
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:१०२९८
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७५७५
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:७५४४