Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१४७५६
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१११९६

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१४४०२
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१३२१४
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:८९९४
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१२४१७
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२३१९६
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२१८१९
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१३९४८
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१४०१२
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:१००६९
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१३६२१
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:११२९४
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:११०२६
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१२०७८
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१८५०६
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१५९३१
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१५०९२

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८६४०
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६६१७
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१११९४
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:११७६८
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:९८०८
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८५६६
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६९६१
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५५२९
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५७७९
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:९२६०
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६९०९
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६७०६