Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१३१७७
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१०१८७

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१२०७७
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:११२७१
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:७८८१
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१०१०१
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:१९१५४
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:१८३८६
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१२३२४
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:११५२७
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:८७९५
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१०८३०
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:९४७१
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:८९१४
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:९९६५
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१५०४०
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१३६५३
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१२५८६

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:७६३१
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६०४२
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:९६९२
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१०५८५
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:८८४४
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८०१७
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६१९७
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५०४२
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५०२५
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:८२७४
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६२५०
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६०४०