Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१६९८५
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१२७३६

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१८२४९
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१६३३७
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:१०७११
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१६४३८
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२९००३
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२७९८८
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१६७५७
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१७७६५
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:११४४५
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१७८२०
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१४४३४
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१४४०१
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१५६६८
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२३९३३
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१९९५९
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१८७९९

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:९८५६
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:७४१३
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१३१६१
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१३२२४
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:११०४४
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:९३९९
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७९०१
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:६०८९
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:६७६०
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:१०४९४
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७६८६
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:७६७८