Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१६४९८
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१२४१३

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१७३५५
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१५५९१
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:१०२८८
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१५३८२
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२७५३८
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२६३६२
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१६१३०
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१६८४४
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:१११०३
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१६८६२
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१३५५९
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१३५६६
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१४७४७
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२२५३५
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१८८९८
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१७८८३

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:९५००
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:७१८२
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१२४७९
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१२७१४
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:१०६४९
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:९१२४
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७६११
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५९३६
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:६४७१
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:१०१६७
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७४६९
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:७३९३