Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१३७५१
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१०६०४

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१२८७२
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:११८९५
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:८२२४
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१०८९९
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२०६१६
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:१९५४७
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१२८११
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१२४८१
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:९१६४
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:११७६०
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१००७२
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:९६९०
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१०६४९
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१६२६९
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१४४११
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१३४३६

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८१११
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६३०९
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१०४५३
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१११६९
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:९३१७
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८२६६
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६५१२
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५२७६
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५३२४
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:८७५५
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६५५९
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६३५७