Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१५३२९
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:११६३४

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१५४३६
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:१४१०५
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:९४६६
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१३५२९
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२४८१८
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:२३६५८
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१४९३६
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१५११९
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:१०४४१
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:१४९०९
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:१२१६६
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:१२०७२
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१३१२९
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:२००९३
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१७०४२
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१६१७२

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८९३२
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६८४३
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:११६०१
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:१२०५९
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:१००५८
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८७२०
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:७१८३
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५६६१
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५९९२
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:९५४०
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:७०८७
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६९५३