Category Archives: रिंगटोन्स

मराठी रिंगटोन्स – मोबाईल रिंगटोन्स [Download Free Marathi Ringtone for your mobile]

यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..

सध्या जाहिरातीमध्ये वाजत असलेले -” यु आर माय पम्किन पम्किन.. हॅलो हनी – बनी..” – आयडिया मोबाईलची जाहिरात – गाणं चांगलच तोंडी बसलंय. अनेकांनी ते मोबाईल रिंगटोन ही ठेवली असेल. आपल्या चाकोरीबाहेचं असलं तरी – आपली आवड लक्षात घेऊन ते आपल्यासाठी डाऊनलोड साठी देत आहोत. आपणांस आवडेलच…
सोबत: विंडोज ८-एवरीथिंग एट वन्स!

हॅलो हनी – बनी
डाऊनलोड♥:१३५७०
एवरीथिंग एट वन्स
डाऊनलोड♥:१०४६२

मराठी भक्तीगीत रिंगटोन्स [Marathi Mobile Ringtones]

आपल्या मोबाईलसाठी खास भक्तीगीतांच्या रिंगटोन्स!

अजी सोनियाचा दिनु
डाऊनलोड♥:१२५८८
आता तरी देवा मला
डाऊनलोड♥:११६७२
अवचित परी मळु
डाऊनलोड♥:८१०१
देवा तुझ्या दारी आलो
डाऊनलोड♥:१०६१८
एकदंताय वक्रतुंडाय
डाऊनलोड♥:२०१००
जय जय राम कृष्ण
डाऊनलोड♥:१९१४२
मी शरण तुला जय अंबे
डाऊनलोड♥:१२६४६
मोरया मोरया.. मोरया
डाऊनलोड♥:१२१०७
नवरात्रीला नवरुपे
डाऊनलोड♥:९०१४
ओंकार स्वरुपा सद्-गुरु
डाऊनलोड♥:११४५६
पांडुरंगा रं करुणाकरा रं
डाऊनलोड♥:९८६८
प्रथम तुला वंदितो
डाऊनलोड♥:९४००
सदा सर्वदा उभा पाठीशी
डाऊनलोड♥:१०४०३
श्री स्वामी समर्थ
डाऊनलोड♥:१५८५६
सुंदर ते ध्यान उभे
डाऊनलोड♥:१४१८०
वक्रतुंड महाकाय
डाऊनलोड♥:१३०७२

खास पावसाच्या रिंगटोन्स! [Marathi Mobile Ringtones]

पावसाचे दिवस.. भिजायचे दिवस.. मग मोबाईलची रिंगटोन ही पावसाळीच हवी ना… ऐका आणि डाऊनलोड करा!

आला आला वारा
डाऊनलोड♥:८०१०
अग्गोबाई – ढग्गोबाई
डाऊनलोड♥:६२१६
चिंब पावसानं रान
डाऊनलोड♥:१०२७०
एका पावसात दोघांनी
डाऊनलोड♥:११०२६
घन ओथंबुन येती
डाऊनलोड♥:९२०२
झुंजुर-मुंजुर पाउस
डाऊनलोड♥:८२०८
नाच रे मोरा
डाऊनलोड♥:६४२७
सरीवर सर
डाऊनलोड♥:५२३६
वादळ वारं सुटलं
डाऊनलोड♥:५२५०
ए आई मला पावसात
डाऊनलोड♥:८६४२
घनरानी साजना रे
डाऊनलोड♥:६४८६
नभ उतरु आलं
डाऊनलोड♥:६२६७