मराठी ग्रिटींग्ज: प्रासंगिक
वाढदिवस, अभिनंदन, वाङ्निश्चय, बरे व्हा, लग्न, बाळाचे आगमन, नवीन घर, माफी, साठी इ. शुभेच्छापत्रे