श्री हनुमान जयंती

थोडं थांबा... फोटो धुऊन येतायंत!