Category Archives: शुभेच्छापत्रे

मराठी शुभेच्छापत्रे – मराठी ग्रिटींग [Send Free Marathi E-cards from Marathi Greetings]

नवीन घर शुभेच्छापत्रे [New Home – Marathi Greetings]

घर.. एक स्वप्नपूर्ती! आपलं एक छोटसं घर असावं अशी प्रत्येकाची मनोकामना असते. ती पुर्ण झाल्याचा आनंद अवर्णनीयच. चला त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊ, त्यांना शुभेच्छा देऊन!

मातृदिन शुभेच्छापत्रे [Mothers Day – Marathi Greetings]

मे महिन्याचा दुसरा रविवार हा भारतामध्ये मातृदिन म्हणुन साजरा केला जातो.

आई तुझी आठवण येते;
सुखद स्मृतींच्या कल्लोळांनी काळीज का जळते

वात्स्ल्याचा कुठें उमाळा, तव हातांचा नसे जिव्हाळा
हृदयांचे मम होऊन पाणी, नयनीं दाटून येते

आई तुझ्याविण जगीं एकटा, पोरकाच मज म्हणति करंटा
व्यथा मनींची कुणास सांगूं, काळीज तिळतिळ तुटतें

हांक मारितो आई आई, चुके लेकरूं सुन्या दिशाही
तव बाळाची हांक माउली, का नच कानीं येते

सुकल्या नयनीं नुरले पाणी, सुकल्या कंठीं उमटे वाणी
मुकें पाखरूं पहा मनाचें, जागीं तडफड करतें

नको जीव हा नकोच जगणें, आईवांचुन जीवन मरणें
एकदांच मज घेई जवळीं, पुसुनी लोचनें मातें

कवी – बाळ कोल्हटकर