मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

वाचलास...
हसा ओ
"सकाळी चहा घेताना कप हातातुन निसटला, पण मी तो पडु दिला नाही, हसत बायकोकडे बघत म्हणालो "वाचला".
बायको म्हणाली "वाचला" नाही.. "वाचलास".....!"
प्लॅन...
हसा ओ
गोव्याच्या लोकांचं एक बरं असतं......
.....
प्लॅन कॅन्सल झाला तरी गोव्यातच असतात!
लपवा छपवी
हसा ओ
स्त्री फक्त वय लपवते! पुरुषांना मात्र ढेरी, टक्कल, पांढरे केस, पगार आणि मोबाईल असं बरंच काही लपवावं लागतं !
बाबा लगीन...
हसा ओ
माझ्या मित्राचं लग्न जमत नव्हतं, मग मी त्याचे भांडी घासतानाचे फोटो मॅट्रिमोनि साईटवर टाकले... आता स्थळांचा नुसता पूर आलाय!
अध्यात्म...
हसा ओ
आज सकाळी सकाळी थोडासा अध्यात्मिक झालो… आणि… डोळे बंद करून विचार करू लागलो…
कोण आहे मी?
कुठून आलोय?
कशासाठी आलोय या जगात?
काय ध्येय असावं या जीवनाचं?
...
....
तेवढ्यात… ... ...अजून पुढं आहे →
नादच खुळा!
हसा ओ
सरपंचच्या घरी एकदा २ मित्र भेटायला आले. सरपंचानी बंदुक काढून हवेत दोनदा गोळीबार केला.
मित्र: काही चुकलं का सरपंच आमचं?
सरपंच: नाही रे मित्रा, चौकातल्या हॉटेलमधे २ चहा सांगितले.
सरपंच्याचा ... ...अजून पुढं आहे →

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२३