मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
पीछे मुड!

शाळेच्या कवायतीमध्ये "पीछे मुड" बोलताक्षणी, पहिला माणूस शेवटी आणि शेवटचा माणूस पहिल्या क्रमांकावर येतो.
आयुष्यातंही पुढे असण्याचा गर्व आणि शेवटी असण्याचे कधीच दुःख मानू नका.
माहिती नाही हे आयुष्यं

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
आठवण

तुम्हांला आठवण येत नाही आणि
आम्ही विसरू शकत नाही!
तुमचं आमचं नातं एवढं मस्त आहे की,
तुम्ही विचारू शकत नाही आणि
आम्ही सांगू शकत नाही!

सुप्रभात
आयुष्य

निशिगंधा सारखं सुगंधित होत जावं,
आनंदाच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावं!
अश्रु असोत कुणाचेही,
आपणच विरघळुन जावं!
नसोत कुणीही आपलं,
आपण मात्र सर्वांचं व्हावं!!