मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

मैत्र जीवांचे...
सामाजिक
निखळ मैत्रीतली एक विलक्षण ताकद जर कोणती असेल तर त्यातली सहजता. त्या सहजतेमधूनच सुरक्षितपणाची साय आपोआप धरते. साय दुधातूनच तयार होते आणि दुधावर छत धरते. साय म्हणजे गुलामी नव्हे. सायीखालच्या ... ...अजून पुढं आहे →
मैत्री आणि नाती
सामाजिक
पाण्याने दुधासोबत मैत्री केली आणि दुधात एकरुप झाले. दुधाने पाण्याची समर्पित वृत्ती पाहिली आणि म्हणाले,"मित्रा तू स्वत्व त्यागून माझे स्वरुप धारण केलंस. आता मीं ही बघ कशी मैत्री निभावतो ते. ... ...अजून पुढं आहे →
यश अपयश..
सामाजिक
व्यवसाय, उद्योग, संघटना ही चढाओढीची क्षेत्र आहेत. त्या क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल तर लायकीच सिद्ध करावी लागते. धोका पत्करलाच पाहिजे, श्रम केलेच पाहिजेत, यश मिळालं तरी डोके शांत ठेवलेच पाहिजे, ... ...अजून पुढं आहे →
मन...
सामाजिक
मन म्हणजे काय हो?,
त्याला कोणी पाहिलं नाही,
कसं असते ते माहीत नाही,
पण त्याला खूप मान्सनमान असतो.

कधी ते लिक्विड असतं,
"मन भरलं नाही" ... ...अजून पुढं आहे →
×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०