मराठी संदेश: टोचण!
खास लोकांसाठी खास मराठी शैलीत टोचण!

टोचण!

नाड्या

आयुष्य लय भारी आहे! फक्त काड्या करणाऱ्याच्या नाड्या सापडल्या पायजेत!

टोचण!

आयुष्य

आयुष्य लय भारी आहे! फक्त वाट दाखवणारे कोण आणि वाट लावणारे कोण हे समजायला पायजे!

टोचण!

नियंत्रण

उत्पन्न जास्त नसेल तर खर्चावर आणि माहिती जास्त नसेल तर शब्दावर "नियंत्रण" पाहिजे.

टोचण!

खुश

अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर... हे सिद्ध झालंय, की मोगॅम्बोचं लग्नच झालेलं नव्हतं! म्हणूनच तो अधूनमधून खुष होत असे!

×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०