मराठी सुविचार, विचारधन, अवतरणे, चारोळ्या, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी शुभ दिन किंवा गुड डे संदेश!

... रुबाबात जगायचं
कधीच स्वतःला कमी समजायच नाही... कष्टाने कमवायचं आणि रुबाबात जगायचं!
- शुभ दिन!

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.