मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

... मैत्री
मैत्री आणि प्रेमाचं नातं कुठेही तयार होतं. मात्र, ते रुजतं तिथेच जिथे आदर असतो!

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.