मराठी संदेश: शुभ दिन
सुंदर दिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

साथ शुभ दिन

दिवा म्हणे वातीला,
सांग मानव जातीला!
सुखासोबत दुखातही रहा,
एक दुसऱ्याच्या साथीला!!

गोडवा शुभ दिन

मातीतला ओलावा जसा झाडांची मुळ पकडून ठेवतो तसं शब्दातील गोडवा माणसातील नातं जपून ठेवतो!

पर्याय शुभ दिन

वाईट बातमीला पंख असतात तर, शुभ बातमीला पायच नसतात. आयुष्यात जिथं पर्याय म्हणुन कुणी नसतं तिथं उत्तर म्हणुन स्वतःच उभं राहायचं असतं!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०