मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
मैत्री...

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
भावनांचा आधार असावा, दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा...

मैत्री
जीवनात दोनच मित्र कमवा...

जीवनात दोनच मित्र कमवा...
एक श्रीकृष्णासारखा, जो तुमच्यासाठी युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल आणि
दुसरा कर्णासारखा, जो तुम्ही चुकीचे असतानाही तुमच्यासाठी युध्द करेल..

मैत्री
तेच खरे मित्र...!

भावनांचं मोल जाणा, मोठेपणात हरवू नका.
आयुष्याच्या प्रत्येक वळणातनवं नातं जुळत असतं,
जन्मभर पुरेल इतकं भरून प्रेम मिळत असतं,
तुम्ही फक्त ओंजळ पुढे करुन पहा,

कमीपणा मानू नका, ...अजून पुढं आहे →