मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
याला म्हणतात दोस्ती..

चार दोस्त एकदा हाॅटेलात जेवायला गेले.
जेवण झाल्यावर बिल द्यायला भांडण करू लागले.
सगळे म्हणत होते, मी बिल देणार. कोणी ऐकायला तयार होईना. शेवटी त्यांच्यात ठरलं.
हाॅटेलला एक चक्कर

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
साथ तुमच्या सारख्या मित्रांची...

मला हरण्याची कधीच भीती नाही. कारण मी जे काही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय ते शून्यातून करतोय.
आपण एक दिवस चमकणारच हे निच्छीत आहे.
...
....
शेवटी आशीर्वाद आई-वडिलांचा, आणि साथ

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
न मिळणारी भेट....

"आई" म्हणजे भेटीला आलेला देव,
"पत्नी"म्हणजे देवाने दिलेली भेट आणि
"मित्र" म्हणजे देवाला ही न मिळणारी भेट....
बरोबर ना...?