मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
मी आहे ना!

"मी आहे ना तू घाबरु नकोस", या शब्दात एवढी ताकद आहे कि
कमजोर व्यक्तिला कोणतेही आव्हान ऊचलण्यासाठी एक प्रकारचे शरीरात
दिले जाणारे ग्लुकोजच आहे.
संकटात नेहमी दिलासा देणारी व्यक्ती ही

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
अनुभूती

ना दूर राहील्यामुळे नाती तुटतात,
ना जवळ राहील्याने जोडली जातात.

हे तर अनुभूतीचे पक्के धागे आहेत,
जे आठवणं काढण्याने आणखी मजबूत होतात!

मैत्री
ठेच

नेहमी छोट्या छोट्या चुका सुधारायचा प्रयत्न करा.
कारण मनुष्याला डोंगराने नाही तर छोट्या दगडानेच ठेच लागते!