मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
दोन नियम...

आईने जीवन जगण्याचे दोन नियम सागितले:
१. मित्र सुखात असतील तर आमंत्रणा शिवाय जायचं नाही.
२. मित्र अडचणीमधे असतील तर निमंत्रणा ची वाट पहायची नाही....
...
.....
बस... विषय संपला!

मैत्री
समझायला वेळ लागेल ......

आमची आपुलकी समझायला वेळ लागेल ......
पण जेव्हा समझेल तेव्हा वेड लागेल .
लोक रुप पाहतात.
आम्ही ह्रदय पाहतो.
लोक स्वप्न पाहतात.
आम्ही सत्य पाहतो.
फरक एवढाच आहे की,
लोक

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
देव माझा सांगुन गेला..

देव माझा सांगुन गेला,
पोटा पुरतेच कमव.
जिवाभावाचे मित्र मात्र
खुप सारे जमव.