मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
विचित्र सत्य

भरलेला खिसा माणसाला "जग" दाखवतो आणि
रिकामा खिसा जगातील "माणसं" दाखवतो.
ज्याला शंभर किलो धान्याचं पोतं उचलता येतं,
त्याला ते विकत घेता येत नाही आणि
ज्याला विकत घेता येतं त्याला

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
आशीर्वाद

झुकणे याचा अर्थ आत्मसन्मान घालविणे हा होत नाही.
प्रत्येक किमती वस्तू उचलण्यासाठी झुकावेच लागते.
ईश्वराचा आणि वडीलधाऱ्यांचे आशिर्वाद त्याचपैकी एक आहे!

मैत्री
अनुभव

किती पण हुशार लोकांसोबत बसा,
पण अनुभव मैदानात उतरल्याशिवाय येत नाही!