मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
बघा शाळा आठवतेय का?

शिक्षकांचे सगळ्यात भारी १० संवाद
.
.
.
१. तुम्हांला शिकायची इच्छा नसेल तर बाहेर जा.
२. अरे तुमच्या वर्गापेक्षा बाजार परवडला.
३. तुम्ही आई वडिलांचे पैसे वाया घालवायला येता

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
दिवा मातीचा ...

दिवा मातीचा आहे की सोन्याचा हे महत्वाचं नसून तो अंधारात प्रकाश किती देतो हे महत्वाचं आहे.
त्याचप्रमाणे मित्र गरीब आहे की श्रीमंत आहे हे महत्वाचं नसून तो तुमच्या संकटात किती

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
मैत्री म्हणजे...

मैत्री म्हणजे मायेची साठवण, मनाने मनाला दिलेली प्रेमाची आठवण हा धागा नीट जपायचा असतो, तो कधी विसरायचा नसतो कारण ही नाती तुटत नाहीत.
ती आपोआप मिटून जातात जशी बोटांवर

...अजून पुढं आहे →