मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
जीवन

जीवन जगण्याची कला त्यांनाच माहित असते,
जे स्वतःसोबत दुसऱ्याच्याही आनंदाचा विचार करतात!

मैत्री
संत आणि वसंत

"संत" आणि "वसंत" मध्ये एक साम्य आहे.
जेव्हा वसंत येतो, तेव्हा प्रकृती सुधारते आणि
जेव्हा "संत" येतात तेव्हा "संस्कृती" सुधारते!

मैत्री
लोकं

जग काय म्हणेल हा विचार करु नका.
कारण लोक फार विचित्र आहेत.
अपयशी लोकांची थट्टा करतात.
आणि यशस्वी लोकांवर जळतात!