मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
कालपण, आजपण आणि उद्यापण..

पूरता पूरेना ते आयुष्य,
मिळता मिळेना ते प्रेम...
जुळता जुळेना ती सोबत,
पुसता पुसेना ती आठवण...
...
म्हणूनच कालपण, आजपण आणि उद्यापण..
"तुमच्यासाठी कायपण " !!!

मैत्री
तुमच्यासाठी काय पण...

साद घाला कधीपण, उभे राहु आम्हीपण...
तुमचे मन हेच आमचे सिंहासन,
आमचीपण करत जा आठवण...
फक्त बोलत नाही तर करुन दाखवू,
"तुमच्यासाठी काय पण"...

मैत्री
मित्रांसाठी कायपण..

शाळेत असतं बालपण, काॅलेजात असतं तरूणपण...
बरणीला असतं झाकण, आणि पेनाला असतं टोपण...
मित्र आहोत आपण, "मित्रांसाठी कायपण " !!!