मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य म्हणजे मैत्री

समतोल मनासारखे कोणतेही व्रत नाही, समाधानासारखे कोणतेही सुख नाही, लोभासारखा कोणताही आजार नाही आणि दयेसारखे कोणतेही पुण्य नाही!

यश मैत्री

यशाचा आनंद घ्या, पण पराभवाने शिकवलेले धडे कधीच विसरू नका!

दुःख मैत्री

दुःख आणि त्रास अशी प्रयोगशाळा आहे, जिथे तुमची क्षमता आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा घेतली जाते!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०