मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
सर्व मित्रांना समर्पित..

एकदा एकांतात असताना राधेनं श्रीकृष्णाला विचारले,
... कृष्णा ! प्रेम आणि "मित्र" यामधे काय फरक आहे?
श्रीकृष्ण हसुन म्हणाले राधे...! प्रेम म्हणजे सोनं व मित्र म्हणजे हिरा असतो!
सोनं मोडून

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
पण जगावं असं कि...

मनातलं लिहीता यावं असं एखादं पान असावं.....!!
सुर्यालाही लाजवेल असं आपलं तेज असावं.....!!
माझ्या गोड मित्रांनो....
वागता येईल तेवढे सर्वांशी प्रेमाने वागावं......!!
मरायला तर सगळेच आलेत...
पण जगावं असं कि

...अजून पुढं आहे →

मैत्री
कथा तीन मित्रांची...

कथा तीन मित्रांची...

ज्ञान, धन, विश्वास हे चांगले मित्र होते. तिघांचे एकमेकांवर प्रेम होते. ते एकत्र रहात असत.
पण एक दिवस त्यांना वेगळे होण्याची वेळ आली. अरेरे.....
त्यांनी एकमेकांना

...अजून पुढं आहे →