मराठी संदेश: मैत्री
तुझी माझी यारी..! मैत्री - मित्र, दोस्त यांच्यासाठी खास मैत्रीचे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

मैत्री
मैत्री चे नाते

मैत्री चे नाते किमया करून जाते,
किती दिले दुसर्याला तरी,
आपली ओंजळ भरून वाहते...
मैत्री चा प्रकाश मनात पसरतो
त्यात आपण स्वतःलाच विसरतो.

मैत्री
मैत्री असा खेळ आहे...

मैत्री म्हणजे संकटाशी झुंजणारा वारा असतो.
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा झरा असतो.
मैत्री असा खेळ आहे...
दोघांनीही खेळायचा असतो. एक बाद झाला तरी
दुसर्याने डाव सांभाळायचा असतो..

मैत्री
मैत्री..!

परिचयातुन जुळते ती मैत्री, विश्वासाने जपते ती मैत्री,
सुखात साथ मागते ती मैत्री, आणि दुःखात साथ देते ती मैत्री,
चुकावर रागवते ती मैत्री, यशावर सुखावते ती मैत्री,
पापण्यातील अश्रुंना गोठवते

...अजून पुढं आहे →