मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
शिवी

गुरूजींनी वर्गात विचारले: " शिवी" ची व्याख्या सांगा...
एक विद्यार्थी: खुप राग आल्यानंतर, शारीरिक इजा न करता मुखा वाटे, मानसिक इजा करण्याच्या हेतूने निवडलेल्या शब्दांचा समूह!
जो उच्चारल्यानंतर अगाध

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
मंगळ

ग्रह: मंगळ
ठिकाण: पृथ्वीपासून २२५ लाख किलोमीटर.
कामधंदा: फक्त भारतीय लोकांचे लग्न मोडणे.

हसा ओ
माणूस

चुकतो तो "माणूस",
सुधारतो तो "मोठा माणूस" आणि
मान्य करतो तो "देवमाणूस".

पण कलियुगात..
पाणी पाजतो तो "माणूस",
चहा पाजतो तो "मोठा माणूस" आणि
पार्टी देतो तो "देवमाणूस"!
...अजून पुढं आहे →