मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

देवमाणूस हसा ओ

चुकतो तो "माणूस", चूक सुधारतो तो "देवमाणूस" आणि जो कधी चुकतच नाय तो बायकोच्या "माहेरचा माणूस!!

बदल हसा ओ

लग्नापूर्वी, ती त्याला म्हणाली "ते बघ, ते झाड!"... आणि त्याच्या मनात अनेक रोमॅन्टिक आठवणी जाग्या झाल्या. लग्नानंतर, ती त्याला म्हणाली, "ते बघ, ते झाड!"... आणि, मुकाट्याने त्याने‍ कोपऱ्यातला झाडू उचलला. ... ...अजून पुढं आहे →

हिरवी चटणी... हसा ओ

आज सकाळी नाश्त्याला ब्रेड बटर होता. चवीसाठी मला थोडी हिरवी चटणी हवी होती. पण आपलं काम स्वतः करण्याचं ठरवून मी माझ्या पत्नीला चटणी आणायला न सांगता स्वतः उठलो, स्वयंपाकघरात गेलो, ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०