मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
बिल

पोरगी: हॉटेलचे बील तुम्ही पुरुषांनीच द्यायचं असतं. म्हणूनच कार्डावर लिहिलं असतं "MEN-U".. समजलं?
पूणेरी पोरगा: नाही ग वेडे, असं नाहीये. ते दोघांनी मिळून द्यायचं
असतं.. बघ कसं ते... "ME-N-U"..
चल

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
हिप्नोटाईज

नवरा: हिप्नोटाईज करणं म्हणजे काय गं?
बायको: अहो, म्हणजे एखाद्याला आपल्या कन्ट्रोल मध्ये ठेऊन आपल्याला हवी ती कामे करून घ्यायची.
...
....
नवरा: चल खोटारडी! त्याला लग्न म्हणतात...

हसा ओ
शौकीन

कोणतरी सांगून गेलय..
"उम्र को हराना हैं, तो शौक जिंदा रखो"
..
...
आम्ही शौक सांभाळलेत तर म्हणतात,
"मेल्याचं एवढं वय झाला तरी अजून सुधारत नाय"...