मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
आता कैलासवासी झाल्यात !

बाई वर्गातल्या मुलांना म्हणतात - "बर का मुलांनो, उद्या शाळेचा शेवटचा दिवस. म्हणून सगळे जण छान छान कपडे घालून या बर का...
आपण सगळ्यांचा एक ग्रुप फोटो काढू या..म्हणजे

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
नंतर काय मज्जाच...!!!

शाळेत असताना ऐकलेली सर्वात खोटी गोष्ट..
अरे...फक्त १० वी पर्यन्त अभ्यास कर...नंतर काय मज्जाच...!!!
...
.....
कॉलेज मध्ये असताना ऐकलेली सर्वात खोटी गोष्ट..
अरे फक्त १२वी पर्यंत अभ्यास कर... नंतर

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
खोटी तीन वाक्ये ...

जगातली सगळ्यात खोटी तीन वाक्ये ...
१. मी कुनाच्या बापाला भीत नाही.
२. आपन पोरींच्या नादी लागत नाही.
३. गाडीची चावी दे रे ५ मीनटात आलो.