मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
कामाला लागा....

मित्रांनो प्रेम असं करा ..
जर मुलगी प्रेमाला नाही म्हणली..
तर एखदा टावर पहा आणि त्याच्यावर चढ़ा..आणि विचार करा..
...
....
गाव लई मोठ आहे ....दूसरी बघु...खाली उतरा आणि कामाला

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
सुखी रहाल......

दुसर्याची बायको काय म्हणते.....
....
.....
ह्यापेक्षा तुमची बायको काय म्हणते, त्याला महत्व द्या, सुखी रहाल...!

हसा ओ
विषय संपला...

किती काही झाले तरी आम्ही देश सोडणार नाही.
बाहेर मिसळ मिळत नाही....
...
....
विषय संपला...