मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

राजा राणी हसा ओ

मी पुण्यात इंजीनियर आहे,
हे आयटी सेक्टरला आहेत,
फ्लॅट आहे, कार आहे,
असा आमचा राजा राणीचा संसार आहे...
...
असे सांगत फिरणारी राणी आज आमच्या गावात पापड लाटत होती!

शोध हसा ओ

आज मी एक नवीन शोध लावला.
आता किती ही वेळ बाल्कनीत कावळा ओरडला,
तरी कोणीही पाहुणा येत नाही!

सावधान हसा ओ

सगळे मास्तर लोक सावधान..
बाहेर फीरु नका..
काय माहीत तुम्ही हानलेला ऐखादा
विद्यार्थी पोलीस बनुन तुमची वाट
पाहत असेल..!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०