मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

फुल... हसा ओ

सासु जावयाला रोज फोन करून विचारते: माझे फुल काय करतेय?
एका दिवशी जावयाने कंटाळून सांगितलेच...
.....
आता सत्तर किलोचा फ्लॉवर झाला आहे!
किती दिवस माझे फुल.. माझे फुल करणार...?

साबण.. हसा ओ

ग्राहक: डेटॉल साबण आहे ?
दुकानदार: हो आहे...
ग्राहक: तर मग डेटॉल साबणाने हात धुवुन एक किलो रवा द्या..

स्थळ तुम्ही ओळखलंच असेल...?

मोबाईल नंबर हसा ओ

आज सायंकाळी गणिताच्या शिक्षिका बस स्टॉप वर भेटल्या. त्यांच्या पाया पडून तब्येतीची विचारपूस केली.
निघताना सहज विचारलं, "तुमचा मोबाईल नंबर असेल तर द्या !"

"नऊ अब्ज चौऱ्याऐंशी करोड ब्याऐंशी ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०