मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
4G एवजी 2G

4G एवजी 2G घेतले तर राहीलेल्या पैशात भाG घेता येईल आणि ती पण ताG..!

हसा ओ
स्मार्ट फोन

मी स्मार्ट फोन ला तेव्हाच स्मार्ट मानेन जेव्हा केव्हा मी
ओरड़ेल.. माझा फोन कुठंय...!
आणि फोन स्वतः मला सांगेल..
'मालक हितच हाय मी वाकळं खाली'...

हसा ओ
काय झालं...?

पत्नीः अहो, सकाळी बाहेर पडताना देवाला नमस्कार करीत जा. कामं चांगली होतात...
....
.....
पतीः काहीही चांगलं होत नाही.
लग्नाच्या दिवशी मी किती तरी वेळ देवाच्या समोर हात जोडून उभा

...अजून पुढं आहे →