मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
बायको आणि मैत्रीण

कुणीतरी मला (समजावून) सांगत होतं,
बायको ही चांगली मैत्रीण असावी, संसार सुखाचा होतो वगैरे..
मी ऐकून घेतलं, समजून नाही!
ही काय फालतुगीरी आहे?

पेरूने चांगलं सफरचंद असावं, सफरचंदाने चांगलं

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
कोण आहे मी?

आज सकाळी सकाळी थोडासा अध्यात्मिक झालो आणि डोळे बंद करून विचार करू लागलो..
कोण आहे मी?
कुठून आलोय?
कशासाठी आलोय या जगात?
काय ध्येय असावं या जीवनाचं?
...

तेवढ्यात

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
भुताटकी

पुण्यात एका ग्रहस्थाने फ्लॅट विकत घेतला. उगाच नंतर कसला प्रॉब्लेम नको म्हणून चौकशी साठी तो शेजारी गेला तर एका आजोबांनी दार उघडलं.

"नमस्कार. मी शेजारचा फ्लॅट विकत घेतलाय. तिथे

...अजून पुढं आहे →