मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
कुठे आहेस ??

मुलगा -- कुठे आहेस ??
मुलगी -- मॉम डॅड सोबत डिनर करत आहेत हॉटेल मधे घरी पोहोचल्यावर बोलते. तु कुठं आहे ?
मुलगा -- तु ज्या भंडाऱ्यात जेवत आहेस ना,

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
गहन प्रश्न...

आता हा प्रश्न कसा सोड़वायचा..
शेजारीण म्हणते तुम्ही चष्म्यात छान दिसत नाही...
आणि मला...
चष्मा नसला की शेजारीणच दिसत नाही!

हसा ओ
बघा शाळा आठवतेय का?

शिक्षकांचे सगळ्यात भारी १० संवाद
.
.
.
१. तुम्हांला शिकायची इच्छा नसेल तर बाहेर जा.
२. अरे तुमच्या वर्गापेक्षा बाजार परवडला.
३. तुम्ही आई वडिलांचे पैसे वाया घालवायला येता

...अजून पुढं आहे →