मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

विद्यार्थी हसा ओ

पुरुष हा नेहमीच, अगदी लग्न झाल्यावरसुद्धा विद्यार्थीच असतो.
आईला वाटतं, बायको शिकावतेय;
बायकोला वाटतं, आई शिकावतेय!

राग असेल तर हसा ओ

कोणावर राग असेल तर...
१३ फेब्रुवारीला रात्री उशीरा त्याच्या दरवाजात गुलाब, डेअरी मिल्क आणि त्याच्या नावाने शुभेच्छा पत्र ठेवा.
...
....
.....
बाकी त्याची बायको बघेल त्याचे काय करायचे ... ...अजून पुढं आहे →

फॉरेन... हसा ओ

फॉरेनला फ़िरायला नेत नाही म्हणून बायको सारखी भांडत होती..
आता चीनला जाऊया म्हणतोय तर नाही म्हणतेय..!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०