मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
कांदा...

जागरण गोंधळ मधला नवीन वाद..
बग, बग..
कसं आपली आपली लोकं बघून कांदा वाढत्यात!

हसा ओ
शिवी

गुरूजींनी वर्गात विचारले: " शिवी" ची व्याख्या सांगा...
एक विद्यार्थी: खुप राग आल्यानंतर, शारीरिक इजा न करता मुखा वाटे, मानसिक इजा करण्याच्या हेतूने निवडलेल्या शब्दांचा समूह!
जो उच्चारल्यानंतर अगाध

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
मंगळ

ग्रह: मंगळ
ठिकाण: पृथ्वीपासून २२५ लाख किलोमीटर.
कामधंदा: फक्त भारतीय लोकांचे लग्न मोडणे.