मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
माणूस

चुकतो तो "माणूस",
सुधारतो तो "मोठा माणूस" आणि
मान्य करतो तो "देवमाणूस".

पण कलियुगात..
पाणी पाजतो तो "माणूस",
चहा पाजतो तो "मोठा माणूस" आणि
पार्टी देतो तो "देवमाणूस"!
...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
बिल

पोरगी: हॉटेलचे बील तुम्ही पुरुषांनीच द्यायचं असतं. म्हणूनच कार्डावर लिहिलं असतं "MEN-U".. समजलं?
पूणेरी पोरगा: नाही ग वेडे, असं नाहीये. ते दोघांनी मिळून द्यायचं
असतं.. बघ कसं ते... "ME-N-U"..
चल

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
हिप्नोटाईज

नवरा: हिप्नोटाईज करणं म्हणजे काय गं?
बायको: अहो, म्हणजे एखाद्याला आपल्या कन्ट्रोल मध्ये ठेऊन आपल्याला हवी ती कामे करून घ्यायची.
...
....
नवरा: चल खोटारडी! त्याला लग्न म्हणतात...