मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
सर्वात मोठी बातमी

सर्वात मोठी बातमी...
कांद्याच्या किमती ऐकून आय फोनच्या मालकांनी सफरचंदाचं चित्र हटवून कांद्याचं लावायचा निर्णय घेतलाय!

हसा ओ
एखादं वरदान

काल रात्री गण्याकडं सांताक्लॉज आला अन बोलला एखादं वरदान माग..

गण्या म्हणाला की माझी बायको जाम वैताग देऊन राहिलीय... दुसरी एखादी बायको दे ...

मग सांताक्लॉजने

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
बोलण्याची पद्धत ..

बोलण्याची पद्धत...
देवा समोर: हात जोडून
आई समोर: मनसोक्त
बाबां समोर: आदराने
भावा समोर: खोडकरपणे
बहिणी समोर: प्रेमाने
मित्रमैत्रिणी समोर: हसत खेळत
बायको समोर: .... अजून संशोधन चालू आहे!