मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
खरं प्रेम

मला एक कळत नाही,
श्रीमंत मित्रांच्या बरोबर मैत्री केली तर आपण श्रीमंत होत नाही.
हुशार मित्रांच्या बरोबर मैत्री केली की आपण हुशार पण होत नाही!
मग दारूड्या मित्रा बरोबर मैत्री

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
मजबूरी

मजबूरी पण काय चीज़ आहे ना....
...
.....
लहानपणी शाळेत धिंगाना घालणारी पोर आज ८-१० तास ऑफिसमधे गप्प बसलेली असतात..

हसा ओ
कुठे आहेस ??

मुलगा -- कुठे आहेस ??
मुलगी -- मॉम डॅड सोबत डिनर करत आहेत हॉटेल मधे घरी पोहोचल्यावर बोलते. तु कुठं आहे ?
मुलगा -- तु ज्या भंडाऱ्यात जेवत आहेस ना,

...अजून पुढं आहे →