मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
बायको आणि नवरा..

आठवून आठवून भांडते, ती "बायको" असते...
आणि...
विसरल्याने बोलणी खातो, तो "नवरा" असतो!

हसा ओ
आंघोळीचे प्रकार..

थंडी वाढत चाललीय...त्यामुळे आंघोळीचे खालील प्रकार वापरता येतील.
1 - काकडी स्नान - या स्नानात पाण्याच्या थेंबांना आपल्यावर शिंपडून स्नान केले जाऊ शकते.
2 - नळ नमस्कार स्नान - यात

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
पद्धत

आम्ही लहान असताना आई वडिलांचं ऐकायची पद्धत होती.
जेंव्हा आम्ही आईबाप बनलो तर मुलांचं ऐकायची पद्धत चालू झाली.
एकंदरीत, आमचं कुणी ऐकलंच नाही!