मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
जीवनाचे खरे मोल

वागता येईल तेवढे सर्वांशी प्रेमाने वागावं, मरायला तर सगळेच आलेत....!!
पण जगावं असं कि मेल्यानंतरही नाव निघावं......!!
जीवनाचे खरे मोल मेल्यावरच समजते......
उदाहरणार्थ....
....
.....
जिवंत कोंबडी - ८०

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
नमस्कार सासरेबुवा.

नवरा बायको रस्त्याने चालले होते. समोरुन गाढव येत होते.
बायको(हसून): आहो तुमचे पाहुणेे आलेत नमस्कार करा की.
नवराः नमस्कार सासरेबुवा.
...
.....
बायको कोमात नवरा जोमात नादच खुळा...!

हसा ओ
थांबू का जाऊ?

एक दारुडा झूलत झूलत घरी चालला होता..
अचानक मध्येच थांबला..त्याचं काय झालं ...
त्याच्या मागे-मागे दोन मुली आपआपसात कोणत्या तरी कारणावरुन भांडत होत्या..
पहिली मुलगी: देव करो अन तुझ लग्न

...अजून पुढं आहे →