मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
Shall कधी वापरतात?

स्थळ: शाळेचा वर्ग व इंग्रजीचा तास.
मास्तर: गण्या सांग, Shall कधी वापरतात?
गण्या: थंडीत
....
.....
मास्तर थंडीने कुडकुडून मेला...!

हसा ओ
उचल रे देवा पटकन..!

एक म्हातारे आजोबा आजारी पडल्यामुळे बेडवर पडून होते. नीट डोळेपण उघडता येत नव्हते..
गावातल्या बायका त्यांना बघायला आल्या.
आजोबांची बायको म्हणाली, अहो, कोण-कोण आलय बघा ओळखता येतय का..?
आजोबांनी

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
८ बळी घेतले.....

कधी नव्हे ते काल बायकोने पेपर वाचायला घेतला.
पेपरची पहीलीच हेडिंग.. स्वाईन फ्लू चे ८ बळी!
लगेच बायकोने हाक मारली, अहो ऐकलंत का........?
हा स्वाईन फ्लू कोणत्या देशाचा प्लेअर आहे.......

...अजून पुढं आहे →