मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
तांदूळ

१० वर्षापूर्वी बायकोने ओवाळले तेंव्हा ९० टक्के तांदूळ केसात अडकून राहिले. परवा पाडव्याला ओवाळले तर फक्त १० टक्के केसात अन् ९० टक्के जमिनीवर!
काही म्हणा.. तांदूळ पहिल्या सारखे राहिले

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
घोटाळा...

पाहुणे गेल्यावर त्यांनी दिलेले पैसे हिसकावून घेणे हा सुद्धा एक घोटाळाच आहे!

हसा ओ
फक्त जोरात ओरडा...

आपली बायको किती फास्ट पळू शकते पाहायचय?
...
....
फक्त जोरात ओरडा, दूध उतू चाललय...
आपला नवरा किती फास्ट पळू शकतो पाहायचय?
...
.....
फक्त जोरात ओरडा, फोन वाजतोय उचलु

...अजून पुढं आहे →