मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
२/३ मुले हुशार असतात

मास्तर: गोट्या सांग, या ग्रुप वर इतके सदस्य आहेत तर ४/५ लोकच मेसेज टाकतात. कारण काय?
गोट्या: शाळेत फक्त २/३ मुले हुशार असतात, सगळी शाळा थोडीच हुशार असते.

हसा ओ
तुमची डाळ शिजू देणार नाही ...

आज बायकोची एक सुंदर मैत्रीण घरी आली होती...
आम्ही बराच वेळ गप्पा मारत होतो......
बायकोने कुक्कर लावले होते. १०-१२ शिट्ट्या झाल्या तरी ऊठायचे नाव घेत नव्हती....
शेवटी मी म्हटल ...

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
उशीर का झाला तुम्हाला..?

मास्तर: काय रे पप्या & गण्या आज उशीर का झाला तुम्हाला..?
गण्या: गुरुजी काल रात्री स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर

...अजून पुढं आहे →