मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
ती आजुन ब्रश करतेय...

शहरातल्या मुलीचे खेड्यात लग्न झालं
सकाळी सकाळी सासू म्हणाली म्हशीला खायला घाल
सून गोठ्यात गेली, म्हशीच्या तोंडाला फेस पाहून परत आली..
सासूने विचारलं, म्हशीला चारा टाकला का?
...
....
सून

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
तब्बेतीचा रिपोर्ट

पुढारी (डाँक्टराना ) : माझ्या तब्बेतीचा रिपोर्ट जरा मला समजेल अशा भाषेत सांगा.!
...
डाँक्टर : आपल्या रिपोर्ट नुसार रक्तदाब घोटाळ्यासारखा वाढत आहे..
फुफ्फुसे खोटी आश्वासने देत आहेत..
ऊजवी कडील

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
योगायोग

दोन वेडे एकमेकांना फोन करतात..
पहिला वेडा: हेलो मी बोलतोय.
...
....
दूसरा वेडा: काय योगायोग आहे. इकडे पण मीच बोलतोय...