मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
मजबूरी

मजबूरी पण काय चीज़ आहे ना....
...
.....
लहानपणी शाळेत धिंगाना घालणारी पोर आज ८-१० तास ऑफिसमधे गप्प बसलेली असतात..

हसा ओ
कुठे आहेस ??

मुलगा -- कुठे आहेस ??
मुलगी -- मॉम डॅड सोबत डिनर करत आहेत हॉटेल मधे घरी पोहोचल्यावर बोलते. तु कुठं आहे ?
मुलगा -- तु ज्या भंडाऱ्यात जेवत आहेस ना,

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
गहन प्रश्न...

आता हा प्रश्न कसा सोड़वायचा..
शेजारीण म्हणते तुम्ही चष्म्यात छान दिसत नाही...
आणि मला...
चष्मा नसला की शेजारीणच दिसत नाही!