मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

चार ओळी... हसा ओ

वर्षाच्या शेवटी, आपल्यासाठी खास चार ओळी...------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

बघा मोजून..
आहेत ना बरोबर चार?

बाप हसा ओ

बापाने मुलाला खूप बदडलं..
मुलगा रडतो आहे हे बघून बापाने ने त्याला "सॉरी बेटा" म्हंटलं.

मुलगा: पप्पा, एक कागद घ्या.. त्याला फोल्ड करा. नंतर तो कागद चोळामोळा करा. ... ...अजून पुढं आहे →

अभ्यास कर हसा ओ

गण्याची आई गण्याला: गण्या अभ्यास कर, चांगली बायको मिळेल..
गण्या: पप्पा पण एवढं शिकल्यात मग त्यांना का नाही मिळाली?
..
...
गण्या आणि गण्याचा बा, दोघंबी सकाळ पासून उपाशी आहेत!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०