मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
साबण..

ग्राहक: डेटॉल साबण आहे ?
दुकानदार: हो आहे...
ग्राहक: तर मग डेटॉल साबणाने हात धुवुन एक किलो रवा द्या..

स्थळ तुम्ही ओळखलंच असेल...?

हसा ओ
मोबाईल नंबर

आज सायंकाळी गणिताच्या शिक्षिका बस स्टॉप वर भेटल्या. त्यांच्या पाया पडून तब्येतीची विचारपूस केली.
निघताना सहज विचारलं, "तुमचा मोबाईल नंबर असेल तर द्या !"

"नऊ अब्ज चौऱ्याऐंशी करोड ब्याऐंशी

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
स्वप्न

मी काल रात्री २:३० च्या सुमारास झोपलो.
मग झोपल्यावर थोड्यावेळानी एक स्वप्न पडलं.
स्वप्नात मी समुद्र सफारीला निघालो होतो.
एकटाच बोटीत निघालो होतो.
बरोबर काही गरजेच्या वस्तू होत्या.
तर मी

...अजून पुढं आहे →