मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
भांडण

बायको बरोबर भांडणानंतर नवरा बायकोला म्हणाला, "तू माझं काहीही बिघडवू शकत नाहीस."
तेव्हापासून त्याच्या मोबाईलचा चार्जर सापडेना झालाय!

हसा ओ
दुष्परिणाम

मुलां सोबत नवऱ्याला रोज भिजवलेले बदाम खाऊ घालण्याचा दुष्परीणाम असा झाला की, त्याला तर आता बालवाड़ी मधली
मैत्रीण पण आठवायला लागली!

हसा ओ
चार ओळी...

वर्षाच्या शेवटी, आपल्यासाठी खास चार ओळी...------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

बघा मोजून..
आहेत ना बरोबर चार?