मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
पटकन..

जोशी सर: मी प्रश्न विचारला की त्याचं उत्तर पटकन द्यायचं.
बंड्या: हो सर...
जोशी सर: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोण?
बंड्या: पटकन..!!!
...
....
सरांनी मुलाला लोळवुन लोळवुन हाणला....

हसा ओ
रोज रात्री उन्हात बसा..

पेशंट – विचित्र आजार झालाय..जेवणानंतर भूक लागत नाही..सकाळी उठल्यावर झोप लागत नाही..
काम केल्यावर थकवा येतो..काय करू..??
...
....
डॉक्टर – रोज रात्री उन्हात बसा..

हसा ओ
एवढा त्रास होत नाही..

आयुष्यात गर्लफ्रेन्ड सोडून गेल्यावर पण एवढा त्रास होत नाही..
...
.....
जेवढा दिवाळीत सुतळी बाँब्म फुसका निघल्यावर होतो.!