मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
राग असेल तर

कोणावर राग असेल तर...
१३ फेब्रुवारीला रात्री उशीरा त्याच्या दरवाजात गुलाब, डेअरी मिल्क आणि त्याच्या नावाने शुभेच्छा पत्र ठेवा.
...
....
.....
बाकी त्याची बायको बघेल त्याचे काय करायचे

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
फॉरेन...

फॉरेनला फ़िरायला नेत नाही म्हणून बायको सारखी भांडत होती..
आता चीनला जाऊया म्हणतोय तर नाही म्हणतेय..!

हसा ओ
तीन तेरा

निरनिराळ्या लोकांनी सांगितलेल्या खोट्या गोष्टी...
१) जिवलग मित्राने सांगितलेली खोटी गोष्ट,
ती तुझ्याकडेच बघतेय!

२) बस कंडक्टर ने सांगितलेली खोटी गोष्ट,
मागची गाडी रिकामी आहे, त्यात बसा!

३)

...अजून पुढं आहे →