मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
दुःख

शाळेत असतांना एक मुलगा सारखा माझ्याकडे बघायचा,
मी भाव खायचे!
आता तो शिकून डॉक्टर झाला आहे.
आता मी आजारी पडल्यावर त्याच्याकडे जाते.
...
....
.....
मेला, आता मला बघायचे ५००

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
गुरुजी

आमच्या लहानपणी टूजी, थ्रीजी, फोर जी नव्हतं,
फक्त गुरुजी होते!
एक कानाखाली मारली की,
पोरं आपोआप रेंजमध्ये यायची!

हसा ओ
मोबाईल

फक्त मोबाईललाच माहीत असतं...
...
....
.....
आपला मालक काय गुणाचा आहे!