मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
आदर

आदर व्यक्त करण्याची पध्दत:
जुन्या पिढ़ीत मोठी व्यक्ति समोर आली की डोक्यावर पदर घेत असत.

आताची पिढ़ी...
कानातून हेडफोन काढते!

हसा ओ
विशेष टीप

लग्नपत्रिकेमधे स्पष्टपणे नमूद केले होते,
"कृपया दारू पिणाऱ्यांनी येवू नये."
.
..
...
नवरदेवच आला नाही!

हसा ओ
मुंबईची पळुन आली...

पनवेलच्या बसस्थानकावर एकजण ओरडत होता,
"मुंबईची पळुन आली."
"मुंबईची पळुन आली."
मी उत्सुकतेने घाई घाईने वळुन मागं पाहिलं तर ...
"मुंबई चिपळूण" बस आली होती!