मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
दिवस असे की...

ज्यांची बायको चांगला स्वयंपाक करते त्यांचे “सुगी" चे दिवस!
चांगला स्वयंपाक करत नसेल तर "मॅगी" चे दिवस!!
करतच नसेल तर "स्विगी" चे दिवस!

हसा ओ
हसा लेको..

मित्र: तू रोज पिऊन जातो, वहिनी काही बोलत नाही तुला?
गण्या: बोलते ना, किडे पडून मरणार तुमचे मित्र!!

हसा ओ
बायको आणि मैत्रीण

कुणीतरी मला (समजावून) सांगत होतं,
बायको ही चांगली मैत्रीण असावी, संसार सुखाचा होतो वगैरे..
मी ऐकून घेतलं, समजून नाही!
ही काय फालतुगीरी आहे?

पेरूने चांगलं सफरचंद असावं, सफरचंदाने चांगलं

...अजून पुढं आहे →