मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आवड हसा ओ

मी: तू मला फार आवडते...
ती: अरे मी तुझ्या पेक्षा वयाने मोठी आहे..
मी: ठीक आहे! मला "तुम्ही" फार आवडता...

बायको हसा ओ

बायको कितीही चांगली म्हणजे लाखात एक जरी असली तरी काही काही गोष्टी तिला कधीही टॉलरेट होणार नाहीत आणि असं न सांगण्यासारखं प्रत्येकाच्या आयष्यात थोडंफार घडतंच!
-वपु

बायको... हसा ओ

पत्नी | अर्धांगिनी | लुगाई | बीवी | धर्मपत्नी | घरवाली | संगिनी | औरत | कलत्र | कांता | गृहस्वामिनी | गृहिणी | जनाना | जाया | जोरू | ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०