मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
सुंदर..

म्हातारा पेशंट: डॉक्टर साहेब, मला सुंदर आणि एकदम देखणी नर्स हवीय. जो काय जास्तीचा चार्ज असेल तो मी द्यायला तयार आहे.

डॉक्टर: अहो काका, तुम्ही निदान आपल्या वयाचा तरी

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
गुगल

गण्या: तू बायकोला कोणत्या नावाने हाक मारतोस?
बंड्या: "गुगल!"
गण्या: का रे?
बंड्या: एक प्रश्न विचारला की "हजार" उत्तरं देते..!

हसा ओ
वजनकाटा

अगदी न टोचता
प्रचंड वेदना देणारा काटा
म्हणजे वजन काटा!