मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

पती पत्नी पुराण हसा ओ

लग्नाच्या वाढदिवशी पत्नी पतीला बिलगून म्हणाली, "तुम्ही अगदी तस्सेच आहात. शांत, सहनशील, सुस्वभावी."

पती शांतपणे म्हणाला, "ठेवी मन शुद्ध शांत, त्या कैसा घडे कुसंग?
जैसे चंदन विष नाही, परी ... ...अजून पुढं आहे →

अधिक महिना हसा ओ

बंड्या - बाबा, "अधिक महिना" म्हणजे नेमके काय असतं?
बाबा - सासुरवाडीहून लग्न करून आणलेला तोफखाना सांभाळण्याकरता धैर्य आणि ताकद मिळवण्यासाठी दर तीन वर्षांनी उत्तेजनार्थ बक्षिस मिळते, त्याला "अधिक महिना" ... ...अजून पुढं आहे →

टोमणा हसा ओ

नवीन टोमणा:
जेवढे लोक तुझ्या लग्नात होते, तेवढे तर माझ्या लग्नात वाढपी म्हणून होते!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०