मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
निरोगी मन

दुसऱ्याला आनंदी बघायला आवडणं हे अतिशय निरोगी मनाचं लक्षण आहे!

आयुष्य हे!
व्यवहार

व्यवहार तर भरपूर होतात. मात्र जीवनात सुख विकणारा आणि दुःख विकत घेणारा कधीच भेटत नाही!

आयुष्य हे!
शब्द हे..

शब्द हे एखाद्या चावी सारखे असतात.
कधी मन मोकळं करतात तर कधी तोंड बंद करतात.