मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
जीवन

जीवन जगताना जगाचा जास्त विचार करू नका. कारण जग ज्याच्याकडे काही नाही त्याला हसतं आणि ज्याच्याकडे सर्व काही आहे त्याच्यावर जळतं.

आयुष्य हे!
मानापमान

एखाद्या गोष्टीचा अपमान वाटणे आणि नंतर तिचाच अभिमान वाटणे हे काळ सापेक्ष आहे. जसं लहान असताना पायाचे अंगठे पकडणं हा अपमान असतो. मात्र चाळीशी नंतर हे जमल्यास याचा अभिमान वाटू

...अजून पुढं आहे →

आयुष्य हे!
मैत्री

मैत्री करायची तर अशी करायची की ती व्यक्ती आपल्या बरोबर बोलो या ना बोलो पण त्या व्यक्तिने कधी मैत्री हा शब्द जरी ऐकला तरी त्याला आपली आठवण आली पाहीजे!