मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

गावपण आयुष्य हे!

तंत्रज्ञानाने ज्या पिढीला गुदगुल्या केल्या ती आमची पहिली पिढी.
त्या अगोदर आमच्या आईबापांनी चिमणी कंदिलात दिवस काढले.
चार आण्याच्या पोस्ट कार्डवर उभ्या जिंदगीची ख्यालीखुशाली पाठवून उत्तरादाखल कित्येक अस्वस्थ रात्री काढल्या.
...अजून पुढं आहे →

घमंड आयुष्य हे!

ज्याने आयुष्यात पावलोपावली संघर्षाची झळ सोसलीय त्याला चांगलं माहिती आहे, मातीतलं पेरणं आणि उगवनं, दररोज मातीत जगणं व मरणं. हा खेळ सारा मातीचाच.. तरी सुध्दा माणसाला घमंड आहे कोण कोणत्या ... ...अजून पुढं आहे →

माणूस आयुष्य हे!

ज्या दिवशी माणूस समजेल की समोरचा चुकीचा नाही, फक्त त्याचे विचार आपल्यापेक्षा वेगळे आहेत. त्या दिवशी जीवनातील अनेक दुःख संपतील!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०