मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
इमानदारी

निवडलेला रस्ताच जर इमानदारीचा व सुंदर असेल,
तर थकुन जाण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
मग भले सोबत कुणी असो वा नसो!

आयुष्य हे!
जगा

श्वास घेतोय तोवर जगून घ्यावं छान.
झाडालाही कळत नाही कोणतं गळेल पान!
आयुष्य म्हणजे,
शोधला तर अर्थ आहे,
नाहीतर नुसता स्वार्थ आहे!

आयुष्य हे!
सांभाळा

खुप दूरवर पहाण्याच्या नादात,
चांगल्या गोष्टी अगदी जवळून निघून जातात.
त्यामुळे जे तुमच्या जवळ आहे तेच प्रेमाने सांभाळा,
मग त्या वस्तू असोत किंवा आपली माणसं!