मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
प्रेम

जमेल तसे प्रत्येकाने कुणावर तरी प्रेम करावे..

कधी संमतीने ..कधी एकतर्फी ..
पण, दोन्हीकडे हि सेम करावे ..!!

प्रेम सखीवर करावे..
बहिणीच्या राखीवर करावे..!

आईच्या मायेवर करावे.....अजून पुढं आहे →

आयुष्य हे!
वेळ

जो ज्ञानी असतो त्याला समजावता येतं.
जो अज्ञानी असतो त्यालाही समजावता येतं.
पण जो अभिमानी असतो त्याला कुणीही समजावून नाही सांगू शकत, त्याला फक्त वेळच समजावून सांगू शकते!

...अजून पुढं आहे →

आयुष्य हे!
संगत

आयुष्यात संगतीला फार महत्व आहे.
कारण यश नेहमी चांगल्या विचारातुन येते
आणि विचार संगतीतून येतात.