मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

कोमलता आयुष्य हे!

कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असतं. याचा अर्थ कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे आणि म्हणूनच खडक झिजतात आणि प्रवाह रुंदावत जातो!
व. पू. काळे

आयुष्य म्हणजे आयुष्य हे!

समतोल मनासारखे कोणतेही व्रत नाही, समाधानासारखे कोणतेही सुख नाही, लोभासारखा कोणताही आजार नाही आणि दयेसारखे कोणतेही पुण्य नाही!

यश आयुष्य हे!

यशाचा आनंद घ्या, पण पराभवाने शिकवलेले धडे कधीच विसरू नका!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०