मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

देव माणूस आयुष्य हे!

देवळातला देव सहज ओळखता येतो पण माणसातला देव ओळखायला पूर यावा लागतो. मग तो पाण्याचा असो अथवा भावनेचा!

नाती आयुष्य हे!

ना दूर राहील्यामुळे नाती तुटतात ना जवळ राहील्याने जोडली जातात. हे तर अनुभूतीचे पक्के धागे आहेत, जे आठवण काढण्याने आणखी मजबूत होतात.

तुलना आयुष्य हे!

तुलनेच्या विचित्र खेळात अडकू नका, कारण या खेळाला अंत नाही! जिथे तुलना सुरु होते तिथे आनंद आणि आपलेपण संपते!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०