मराठी संदेश: प्रेम म्हंजे..!
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं..., फक्त सांगणं जरुरी असतं! प्रेमाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

प्रेम म्हंजे..!
मिठीत यायचं तर अशी ये !!

मिठीत यायचं तर अशी ये की दुजेपणाच भान सुटावं, सुप्त मनाच्या वादळातुन,
फक्त श्वासांचं रान उठावं!

मिठीत यायचं तर अशी ये की मनानं मनात विरून जावं, माझ्या श्वासाने

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
आता मन करतच नाही...

आता मन करतच नाही, तुला पुन्हा पहायला,
तुझ्या मिठीत यायला, तुझ्या कुशीत शिरुन रडायला....

आता मन करतच नाही, तुझ्या आठवणीत झुरायला,
तुझी वाट बघायला, तुझ्या प्रेमात अखंड बुडायला.....

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
प्रेम

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं,
स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं..

हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं,
ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं..

गुलाबाचं फुल

...अजून पुढं आहे →