मराठी संदेश: प्रेम म्हंजे..!
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं..., फक्त सांगणं जरुरी असतं! प्रेमाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

प्रेम म्हंजे..!
काय माहित कशी असेल ती?

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती,
गालावर सुरेखा खाली पाडून हसेल ती,
करण नसताना खोटीच रुसेल ती,
काय माहित कशी असेल ती?

एकुलती एक कि सर्वात

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
अशिच येशिल तु तेव्हा

अशिच येशिल तु तेव्हा
मन होइल वेडे माझे पुन्हा पुन्हा
पक्षिहि गीत गातिल पाहुन तुजला
हळुच लाजेल सोनचाफा पानामधुनिया....

अशिच येशिल तु तेव्हा
घेउनि अनंत स्वप्ने सोबतिला

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
आपलंही कुणी असावं...

ह्या खांद्यावर डोकं ठेऊन तिला रडावसं वाटावं
ज्या स्वप्नांमध्ये माझ्या सगळ्या रात्री जगतात
त्या स्वप्नांमध्ये हरवून तिलाही जगावंसं वाटावं....
माझे आसू पुसून तिने आमच्या सुखात हसावं..

...अजून पुढं आहे →