मराठी संदेश: प्रेम म्हंजे..!
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं..., फक्त सांगणं जरुरी असतं! प्रेमाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

प्रेम म्हंजे..!
एक अनोळखी ...

एक अनोळखी ...
तरी पण का वाटतंय..
तुजे आणि माजे नाते पूर्वीचे ते किती ..
ऋणानुबंध जुळले छान ते किती ...
ना नाव माहिती होते ...

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
काय माहित कशी असेल ती?

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती,
गालावर सुरेखा खाली पाडून हसेल ती,
करण नसताना खोटीच रुसेल ती,
काय माहित कशी असेल ती?

एकुलती एक कि सर्वात

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
अशिच येशिल तु तेव्हा

अशिच येशिल तु तेव्हा
मन होइल वेडे माझे पुन्हा पुन्हा
पक्षिहि गीत गातिल पाहुन तुजला
हळुच लाजेल सोनचाफा पानामधुनिया....

अशिच येशिल तु तेव्हा
घेउनि अनंत स्वप्ने सोबतिला

...अजून पुढं आहे →