मराठी संदेश: प्रेम म्हंजे..!
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं..., फक्त सांगणं जरुरी असतं! प्रेमाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

प्रेम म्हंजे..!
येशिल का सखे

रानिवनि पाणातुनि हे शब्द गुंजताना
येशिल का सखे तु दवबिंदु सांडताना..
हा विरह सोसवेना हि रात्र स्वप्नांचि
परि भासते जणु ति प्रणयात रमताना
का उगि तु बोल

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
प्रेमाचा अर्थ...

प्रेमाचा अर्थ...
सकाळी डोळे उघडण्यपूर्वी ज्याचा चेहरा पाहण्याची इच्छा होते, ते प्रेम आहे.
मंदिरा मध्ये दर्शन करताना जो जवळ असल्याचा भास होतो, ते प्रेम आहे.
भांडून सुधा ज्याचा

...अजून पुढं आहे →

प्रेम म्हंजे..!
खरं प्रेम असतं!

पाहताक्षणी एखादी व्यक्ति आवडणं हे "आकर्षण" असतं, परत पहावसं वाटणं हा "मोह" असतो...
त्या व्यक्तिच्या जवळून जाण्याची इच्छा असणं ही "ओढ" असते.
त्या व्यक्तिला जवळून जाणणं हा "अनुभव"

...अजून पुढं आहे →