मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
आयुष्य छान आहे

आयुष्य छान आहे, थोडे लहान आहे!
रडतोस काय वेड्या? लढण्यात शान आहे!
काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे!
उचलून घे हवे ते, दुनिया दुकान आहे!
जगणे निरर्थक

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
कर्म

निःस्वार्थ कर्म करत रहावं!
जे होईल, ते चांगलच होईल.
थोडं लेट होईल, पण लेटेस्ट होईल!

सुप्रभात
प्रतिक्रिया...

एकदा एक साप सुतारकामाच्या वर्कशॉप मध्ये पोचला. वळवळत जात असताना तो एका करवतीला घासून गेला आणि त्यामुळे त्याला किंचितशी जखम झाली, झटकन तो वळला आणि त्याने करवतीचा चावा घेतला. त्याच

...अजून पुढं आहे →